Assistent Bouwen, Wonen en Onderhoud Crebonummer 25740

Omschrijving Beroep:

De Assistent bouwen, wonen en onderhoud assisteert bij werkzaamheden in bijvoorbeeld de bouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche en onderhoudsbranche. Hij zorgt dat de werkplek klaar is voor gebruik, verzamelt materiaal en kan technische werktekeningen lezen en gebruiken. Ook bedient hij machines en andere apparatuur. Hij is flexibel ingesteld; hij werkt op verschillende plekken, in verschillende weersomstandigheden en soms op hoogte. Hij heeft technische basiskennis en kan met gereedschappen omgaan. De assistent krijgt instructies van zijn leidinggevende en zorgt dat collega’s met de juiste materialen en gereedschappen kunnen werken. 

Lestijd: 6.15 pm – 9.30 pm 
Duur: 1 – 1.5 jaar 
Kosten Registratie: AWG 50,- (e prome biaha/ eenmalig) 
Kosten Collegegeld: AWG 150,-  
Kosten Leermiddelen & Licentie: Varieert van AWG 250,- tot AWG 350,- *  
Vereiste in verband met  
E-learning: 
Laptop 
*Afhankelijk van de wisselkoers