Opleiding Helpende Zorg & Welzijn Crebonummer 25498

Omschrijving Beroep:

De helpende zorg en welzijn biedt praktische hulp aan verschillende cliënten/zorgvragers. De cliënten zijn mensen van alle leeftijden met een (chronische) ziekte, psychiatrische probleem, verslaving of een handicap. Hij ondersteunt of begeleidt de cliënt/zorgvrager thuis of in een andere woonomgeving zoals een zorginstelling of ziekenhuis. Ook in dienstverlenende organisaties kan de helpende zorg en welzijn werken. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van maaltijden, schoonmaken, helpen bij persoonlijke verzorging of begeleiden bij activiteiten. Hij voert eenvoudige, routinematige werkzaamheden uit in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties, bijvoorbeeld in een zorginstelling, werkt hij in teamverband en assisteert hij collega’s bij de zorgverlening en/of de sociaal-agogische werkzaamheden. De helpende zorg en welzijn heeft een open en sociale houding. Ook is hij alert en integer.

 Lestijd: 6.15 pm – 9.30 pm 
Duur: 2 jaar 
Kosten Registratie: AWG 50,- (e prome biaha/ eenmalig) 
Kosten Collegegeld: AWG 150,-  
Kosten Leermiddelen & Licentie: Varieert van AWG 600,- tot AWG 750; *
Vereiste in verband met  
E-learning: 
Laptop 
*Afhankelijk van de wisselkoers