Medewerker ICT Support Crebonummer 25607

Omschrijving Beroep:

De Medewerker ICT support werkt bij of voor bedrijven waar gewerkt wordt met ICT en werkt in opdracht en onder begeleiding van een leidinggevende Dit maakt dat de werkomgeving heel breed is. Hij/zij kan werkzaam zijn bij klein-, midden- en grootbedrijf, profit- en non- profitorganisaties, (commerciële) bedrijven en (semi-)overheden. Afhankelijk van de omvang en/of inrichting van de organisatie zullen werkzaamheden waarbij de beginnend beroepsbeoefenaar de gebruiker ondersteunt veelal in een servicedeskomgeving plaatsvinden. De Medewerker ICT support voert alle werkzaamheden, die routinematig en standaard van aard zijn en houdt zich strikt aan de geldende regels, instructies en procedures. Wanneer iets afwijkt van de opdracht, overlegt hij/zij direct met de leidinggevende.

Lestijd: 6.15 pm – 9.30 pm 
Duur: 2 jaar 
Kosten Registratie: AWG 50,- (e prome biaha/ eenmalig) 
Kosten Collegegeld: AWG 150,-  
Kosten Leermiddelen & Licentie: Varieert van AWG 600,- tot AWG 750; *
Vereiste in verband met  
E-learning: 
Laptop 
*Afhankelijk van de wisselkoers