Assistent Mobiliteitsbranch Crebonummer 25745

Omschrijving Beroep:

De Assistent mobiliteitsbranche assisteert bij technische werkzaamheden aan auto’s en motoren. Dit kan in verschillende bedrijven zijn, zoals in autobedrijven, autoreparatie, autoverhuurbedrijf, autowasbedrijf of tweewieler bedrijf.  Hij richt de werkplek in, voert onder begeleiding eenvoudige inspectie en reparatiewerkzaamheden uit, en ruimt vervolgens de werkplek weer op.

Lestijd: 6.15 pm – 9.30 pm 
Duur: 1 – 1.5 jaar 
Kosten Registratie: AWG 50,- (e prome biaha/ eenmalig) 
Kosten Collegegeld: AWG 150,-  
Kosten Leermiddelen & Licentie: Varieert van AWG 250,- tot AWG 350,- *   
Vereiste in verband met  
E-learning: 
Laptop 
* Afhankelijk van de wisselkoers