Monteur Koude- en Klimaatsystemen Crebonummer 25563

Omschrijving Beroep:

De monteur koude- en klimaatsystemen voert installatietechnische werkzaamheden uit aan commerciële kleine tot middelgrote koudetechnische systemen, airconditioning en warmtepompsystemen. Daarnaast voert hij deze werkzaamheden uit aan kleinere
systemen met als secundair koudemiddel water en glycol-water. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de werkzaamheden werkt hij samen met een of meer collega’s. Hij werkt hoofdzakelijk op locatie. Hij is zich ervan bewust wanneer hij met voedingsmiddelen werkt en onder strenge hygiëneregels moet werken. Hij kent de gezondheidsrisico’s die daar bij spelen.

Lestijd:6.15 pm – 9.30 pm
Duur:2 jaar
Kosten Registratie:AWG 50,- (e prome biaha/ eenmalig)
Kosten Collegegeld:AWG 150,-
Kosten Leermiddelen & Licentie:Varieert van AWG 600,- tot AWG 750,- *
Vereiste in verband met
E-learning:
Laptop
* Afhankelijk van de wisselkoers