Monteur Sterkstroom Installatie (MSI)

Het Beroep

Als Monteur Sterkstroom Installatie werk je meestal bij een elektrotechnisch installatiebedrijf. Je kunt gaan werken bij elektrotechnische installatiebedrijven die zijn gespecialiseerd in de nieuwbouw en/of renovatie van laagspanningsinstallaties of in de woning- en utiliteitsbouw (dat zijn fabrieken en kantoren).

Wat voor werk doe je?

Met betrekking tot de werkzaamheden kun je denken aan:

  • Het aanleggen van buisinstallaties
  • Het aanleggen van bedrading of bekabeling
  • Het afmonteren van schakelmateriaal, verlichtingsarmaturen etc.
  • Onderdelen plaatsen en aansluiten
  • Metingen en controles uitvoeren
  • Samenwerken en klantgericht handelen
  • Veilig en milieubewust werken

Studieduur

De opleiding duurt 2 jaar.

Welke vooropleiding moet je hebben?

1e leerjaar: Diploma LTS A-stroom elektro/EPB diploma uitstroom elektro/ MAVO diploma met wiskunde en natuurkunde

2e leerjaar: MSI 1e leerjaar / EPI 1e leerjaar elektro

Lestijden

De theorie- en praktijklessen beginnen om 18:30 uur en eindigen om 21:40 uur.

Lessentabel

Vak Aantal lesuren/week
Elektriciteitsleer
4
Elektrotechnisch bankwerken
4
Vaktheorie
4
Elektromontage
4
Wiskunde
2
Natuurkunde 2

Toetsen/examens

Voor elk vak maak je toetsen/examens en ontvang je een diploma Monteur Sterkstroom Installatie. De examen wordt goedgekeurd door het examenbureau. Diploma’s worden door de onderwijsinspectie ondertekend. (een erkend diploma)

Doorstroming

• Met het diploma kun je doorstromen naar de opleiding Eerst Monteur Laagspanning (EML).

 

Aanmelden

Aanmelden

Studenten kunnen ook online aanmelden. De minimum leeftijd is 16 jaar.

Download de studiegids 2014-2015

Meld je nu aan!

Spotlight Videos

Videos

Getuigschriften van studenten over hun belevingen bij Openbare Avondleergangen Aruba.

Connect to Us OAA Vimeo Channel