Monteur koeltechniek (refrigeracion)

Het Beroep

Als monteur koeltechniek wordt van u verwacht dat u de diverse onderdelen van een koelinstallatie op de juiste wijze kunt monteren om zodoende een perfect werkende installatie te creëren.

Wat voor werk doe je?

Voor de functie van monteur wordt van u verwacht dat u preventief onderhoud pleegt, storingen kunt verhelpen en reparaties kunt uitvoeren aan diverse koelinstallaties. Tevens kunt u zelfstandig kleine installaties monteren en in bedrijf stellen.

Studieduur

De opleiding duurt 2 jaar.

Welke vooropleiding moet je hebben?

LTS diploma A-stroom of EPB uitstroom richting elektro.
MAVO diploma met wiskunde en natuurkunde

Lestijden

De theorie- en praktijklessen beginnen om 18:30 uur en eindigen om 21:40 uur.

Lessentabel

Vak Aantal lesuren/week
   
Praktijk 4
Elektrotechniek
2
Vaktheorie
4
Prakticum
4
Natuurkunde 2

Toetsen/examens

Voor elk vak maak je toetsen/examens en ontvang je een diploma Monteur koel-techniek. De examens worden goedgekeurd door het examenbureau. Diploma’s worden door de onderwijsinspectie ondertekend. (een erkend diploma)

 

Aanmelden

Aanmelden

Studenten kunnen ook online aanmelden. De minimum leeftijd is 16 jaar.

Download de studiegids 2014-2015

Meld je nu aan!

Spotlight Videos

Videos

Getuigschriften van studenten over hun belevingen bij Openbare Avondleergangen Aruba.

Connect to Us OAA Vimeo Channel