Modemaker: Niveau 2 (Cosedor Avansa)

Het beroep

De opleiding Modemaker, Niveau 2 richt zich op het leren maken van een kleding-collectie, waarbij voldoende ruimte is voor de cursist om eigen ideeën vorm te geven.

Patroontekenen

Er wordt gewerkt volgens het patroonteken-systeem. Je leert basispatronen van dames-, heren- en kinderkleding op maat te tekenen. Deze basispatronen worden gebruikt als uitgangspunt voor het tekenen van de gewenste kleding-modellen.

Naaitechniek

Je leert maatkleding te maken volgens eigen ontwerp. Er wordt veel aandacht besteed aan het naaien van kledingdetails zoals zakken, splitten en kragen. Je maakt hier een overzichtelijk naslagwerk van. Bij het maken van de kledingstukken worden couture- en confectietechnieken gebruikt.

Studieduur

De studieduur is (2) twee jaar lang op 5 avonden/week les waarbij vereisd wordt dat hij/zij tenminste 70% van de lessen te hebben gevolgd om aan het centrale proefwerk en examen te mogen deelnemen.

Welke vooropleiding moet je hebben?

Diploma Costumiére of diploma Assistent Mode en Kleding.

Lestijden

De theorie- en praktijklessen beginnen om 18:30 uur en eindigen om 21:40 uur.

Lessentabel

Vak Aantal lesuren/week
Praktijk 8
Materiaalkennis 4
Verkoopkunde 4
Rekenen 2
Science 2
Nederlands en Engels 4

Beroepspraktijkvorming (BPV) / Stage

Voor de opleiding Modemaker, moet je 160 uren BPV / stage lopen bij een bedrijf.

Toetsen/examens

Voor elk vak maak je toetsen/examens en ontvang je een diploma Modemaker, Niveau 2. De examen wordt goedgekeurd door het examenbureau. Diploma's worden door de onderwijsinspectie ondertekend (een erkend diploma).

 

Spotlight Videos

Videos

Getuigschriften van studenten over hun belevingen bij Openbare Avondleergangen Aruba.

Connect to Us OAA Vimeo Channel