Lasser: Niveau 2

Het Beroep

Lijkt jou een baan als lasser bij een constuctiebedrijf, weldingshop en mulflershop stoer? Dan is de opleiding Lasser iets voor jou! Je last onderdelen en leidingen aan elkaar volgens een bepaalde lasmethode: booglassen en MIG/MAG lassen. Je werkt op basis van tekeningen en mondelinge opdrachten.

Wat voor werk doe je?

Je kunt als lasser werken bij constructie- en installatiebedrijven, onderhoudsbedrijven, offshore of bij de haven.

Studieduur

De studieduur is (2) twee jaar lang op 5 avonden/week les waarbij vereisd wordt dat hij/zij tenminste 70% van de lessen te hebben gevolgd om aan het centrale proefwerk en examen te mogen deelnemen.

Welke vooropleiding moet je hebben?

LTS P –stroom diploma / EPB diploma arbeidsmarkt / MAVO eerste leerjaar

Lestijden

De theorie- en praktijklessen beginnen om 18:30 uur en eindigen om 21:40 uur.

Lessentabel

Vak Aantal lesuren/week
Beklede elektrode A:
Theorie en Praktijk
12
MIG/MAG lassen A:
Theorie en Praktijk
12
Beklede elektrode B:
Theorie en Praktijk
12
MIG/MAG lassen B:
Theorie en Praktijk
12
Wiskunde en Science 4
Nederlands en Engels 4

Beroepspraktijkvorming (BPV) / Stage

Voor de opleiding Lasser moet je 160 uren BPV / stage lopen bij een bedrijf.

Examens/Diploma

Voor elk vak maak je toetsen/examens en ontvang je een diploma Lasser, Niveau 2. De examen wordt goedgekeurd door het examenbureau. Diploma's worden door de onderwijsinspectie ondertekend. (een erkend diploma)

 

Spotlight Videos

Videos

Getuigschriften van studenten over hun belevingen bij Openbare Avondleergangen Aruba.

Connect to Us OAA Vimeo Channel