Hulp Koelmonteur: Niveau 2 (refrigeracion)

Het Beroep

Als hulp koelmonteur wordt van u verwacht dat u de diverse onderdelen van een koelinstallatie op de juiste wijze kunt monteren om zodoende een perfect werkende installatie te creëren.

Wat voor werk doe je?

Voor de functie van monteur wordt van u verwacht dat u preventief onderhoud pleegt, storingen kunt verhelpen en reparaties kunt uitvoeren aan diverse koel-installaties. Tevens kunt u zelfstandig kleine installaties monteren en in bedrijf stellen.

Studieduur

De studieduur is (2) twee jaar lang op 5 avonden/week les waarbij vereisd wordt dat hij/zij tenminste 70% van de lessen te hebben gevolgd om aan het centrale proefwerk en examen te mogen deelnemen.

Welke vooropleiding moet je hebben?

Diploma LTS P-stroom / EPB diploma arbeidsmarkt / MAVO eerste leerjaar.

Lestijden

De theorie- en praktijklessen beginnen om 18:30 uur en eindigen om 21:40 uur.

Lessentabel

Vak Aantal lesuren/week
Praktijk 4
Elektrotechniek 4
Vaktheorie 4
Wiskunde en Science 2
Nederlands en Engels 2

Beroepspraktijkvorming (BPV) / Stage

Voor de opleiding Hulp Koelmonteur, moet je 160 uren BPV / stage lopen bij een bedrijf

Toetsen/examens

Voor elk vak maak je toetsen/examens en ontvang je een diploma Hulp koel-monteur, Niveau 2. De examens worden goedgekeurd door het examenbureau. Diploma's worden door de onderwijsinspectie ondertekend. (een erkend diploma)

 

Spotlight Videos

Videos

Getuigschriften van studenten over hun belevingen bij Openbare Avondleergangen Aruba.

Connect to Us OAA Vimeo Channel