Hulp Elektromonteur: Niveau 2 (Elektricien)

Het Beroep

Als Hulp Elektromonteur werk je meestal bij een elektrotechnisch installatiebedrijf. Je kunt gaan werken bij elektrotechnische installatiebedrijven die zijn gespecialiseerd in de nieuwbouw en/of renovatie van laagspanningsinstallaties of in de woning- en utiliteitsbouw (dat zijn fabrieken en kantoren).

Wat voor werk doe je?

Met betrekking tot de werkzaamheden kun je denken aan:

  • Het aanleggen van buisinstallaties
  • Het aanleggen van bedrading of bekabeling
  • Het afmonteren van schakelmateriaal, verlichtingsarmaturen etc.
  • Onderdelen plaatsen en aansluiten
  • Metingen en controles uitvoeren
  • Samenwerken en klantgericht handelen
  • Veilig en milieubewust werken

Studieduur

De studieduur is (3) drie jaar lang op 5 avonden/week les waarbij vereisd wordt dat hij/zij tenminste 70% van de lessen te hebben gevolgd om aan het centrale proefwerk en examen te mogen deelnemen.

Welke vooropleiding moet je hebben?

Diploma LTS P –stroom / EPB diploma arbeidsmarkt. / MAVO eerste leerjaar doorlopen.

Lestijden

De theorie- en praktijklessen beginnen om 18:30 uur en eindigen om 21:40 uur.

Lessentabel

Vak Aantal lesuren/week
Vaktheorie 2
Elektro montage/ Practicum/ Materialen en Gereedschappen 4
Meten 2
Vaktekenen/tekeninglezen 4
Wiskunde en Science 4
Nederlands en Engels 4

Beroepspraktijkvorming (BPV) / Stage

Voor de opleiding Hulp Elektromonteur, moet je 160 uren BPV / stage lopen bij een bedrijf.

Examens/Diploma

Voor elk vak maak je toetsen/examens en ontvang je een diploma Hulp Elektro-monteur, Niveau 2. De examen wordt goedgekeurd door het examenbureau. Diploma's worden door de onderwijsinspectie ondertekend. (een erkend diploma)

Doorstroming

Met het diploma kun je doorstromen naar de opleiding Elektrotechniek, Niveau 3.

 

Spotlight Videos

Videos

Getuigschriften van studenten over hun belevingen bij Openbare Avondleergangen Aruba.

Connect to Us OAA Vimeo Channel