Eerste Monteur Laagspanning

Het Beroep

Als eerste monteur laagspanning werk je meestal bij een elektrotechnisch installatiebedrijf. Je kunt gaan werken bij elektrotechnische installatiebedrijven die zijn gespecialiseerd in de nieuwbouw en/of renovatie van laagspanningsinstallaties of in de woning- en utiliteitsbouw.

Wat voor werk doe je?

Je controleert en begeleidt de werkzaamheden, maar werkt zelf ook mee. Het werk bestaat uit het installeren en onderhouden van elektrische installaties en uit het oplossen van storingen.

Studieduur

De opleiding duurt 1 jaar.

Welke vooropleiding moet je hebben?

Diploma Monteur Sterkstroom Installaties

Lestijden

De theorie- en praktijklessen beginnen om 18:30 uur en eindigen om 21:40 uur.

Lessentabel

Vak Aantal lesuren/week
Elektrotechniek Praktijk
4
Bedrijfskunde
4
Vaktheorie (Elektriciteitsleer)
4
Installatie voorschriften NEN 1010
2
Wiskunde 1
Natuurkunde 1

Examens/Diploma

Voor elk vak maak je toetsen/examens en ontvang je een diploma Eerste Monteur Laagspanning. De examen wordt goedgekeurd door het examenbureau. Diploma’s worden door de onderwijsinspectie ondertekend. (een erkend diploma)

Doorstroming

Met het diploma kun je doorstromen naar de opleiding Technicus Sterkstroom Installaties.

 

Aanmelden

Aanmelden

Studenten kunnen ook online aanmelden. De minimum leeftijd is 16 jaar.

Download de studiegids 2014-2015

Meld je nu aan!

Spotlight Videos

Videos

Getuigschriften van studenten over hun belevingen bij Openbare Avondleergangen Aruba.

Connect to Us OAA Vimeo Channel