Basiskennis Uiterlijke Verzorging: Leerwerktraject (Cuido externo y Beyesa basico)

Leerwerktraject

Het leerwerktraject wordt gegeven aan jonge justitiabelen en andere risicojongeren van 16 jaar tot 25 jaar die werkloos zijn en zonder diploma. De opleidingen zijn opgebouwd in twee onderdelen bestaande uit een theorie en praktijk gedeelte.

De student gaat twee (2) middagen naar school en werkt drie (3) dagen. De student gaat vanaf het begin van het schooljaar BPV (BeroepsPraktijk Vorming) stage lopen bij een bedrijf.

Het Beroep

Deze beroep draait het allemaal om "het uiterlijk". Hierbij moet je niet alleen denken aan het gezicht, maar ook aan de voeten, haren en eigenlijk het hele lichaam. Je behandelt de klant en adviseert eventueel. Je werkt vaak bij kleinere bedrijven. In deze beroep ben je heel erg veel met mensen bezig en dan met name met het uiterlijk van de mensen. Je moet daarom goed met mensen om kunnen gaan, want je hebt ook fysiek contact met de klant.

Wat voor werk doe je?

Als Basiskennis Uiterlijke Verzorging werkt je als assistent bij een schooheids-specialist & kapper (beauty salon) en een massage salon.

Studieduur

De opleiding duurt 1 jaar en op twee middagen/ week volgt je les en drie dagen/week stage lopen bij een bedrijf.

Welke vooropleiding moet je hebben?

Werkloos en zonder diploma met een leeftijd van 16 jaar tot 25 jaar. Minimaal basisschool doorlopen..

Lestijden

De theorielessen beginnen om 15:00 uur en eindigen om 18:15 uur.

Lessentabel

Vak Aantal lesuren/week
Vaktheorie 2
Rekenen, meten en verbanden 2
Papiamento 1
Nederlands 1
Loopbaan oriëntatie 1
Persoonlijke vorming 1

Certificaat

Voor elk vak maak je toetsen en ontvang je een certificaat Basiskennis Uiterlijke Verzorging. De certificaat wordt goedgekeurd door het examenbureau.

 

Spotlight Videos

Videos

Getuigschriften van studenten over hun belevingen bij Openbare Avondleergangen Aruba.

Connect to Us OAA Vimeo Channel