Basiskennis Onderhoudsmonteur: Leerwerktraject (Mantenimento basico)

Leerwerktraject

Het leerwerktraject wordt gegeven aan jonge justitiabelen en andere risicojongeren van 16 jaar tot 25 jaar die werkloos zijn en zonder diploma. De opleidingen zijn opgebouwd in twee onderdelen bestaande uit een theorie en praktijk gedeelte.

De student gaat twee (2) middagen naar school en werkt drie (3) dagen. De student gaat vanaf het begin van het schooljaar BPV (BeroepsPraktijk Vorming) stage lopen bij een bedrijf.

Het Beroep

Als Basiskennis Onderhoudsmonteur houdt je bezig als helper met het technisch onderhouden en repareren van huishoudelijke apparatuur en als helper inzetbaar bij bouwbedrijven en constructiebedrijven, als maintenance man in hotels en als assistent verkoper.

Wat voor werk doe je?

Je kunt werken bij installatiebedrijven en bedrijven die gespecialiseerd zijn in het opheffen van storingen en het onderhoud van gastoestellen. Je werkplek is bij de mensen thuis, maar ook in bijvoorbeeld hotels.

Studieduur

De opleiding duurt 1 jaar en op twee middagen/ week volgt je les en drie dagen/week stage lopen bij een bedrijf.

Welke vooropleiding moet je hebben?

Werkloos en zonder diploma met een leeftijd van 16 jaar tot 25 jaar. Minimaal basisschool doorlopen.

Lestijden

De theorielessen beginnen om 15:00 uur en eindigen om 18:15 uur.

Lessentabel

Vak Aantal lesuren/week
Vaktheorie 2
Rekenen, meten en verbanden 2
Papiamento 1
Nederlands 1
Loopbaan oriëntatie 1
Persoonlijke vorming 1

Certificaat

Voor elk vak maak je toetsen en ontvang je een certificaat Basiskennis onderhoudsmonteur. De certificaat wordt goedgekeurd door het examenbureau.

Doorstroming

Met het certificaat kun je doorstromen naar de opleiding:
Assistent Onderhoudsmonteur, Niveau 1

 

Spotlight Videos

Videos

Getuigschriften van studenten over hun belevingen bij Openbare Avondleergangen Aruba.

Connect to Us OAA Vimeo Channel