Assistent Automonteur: Niveau 1 (Mecanico di auto basico)

Het Beroep

Wilt u graag weten hoe uw auto werkt? Wilt u uw auto zelf onderhouden? Wilt u de rekening van uw garage kunnen controleren? Bent u in het algemeen geïnteresseerd in auto's? Dan is de opleiding geschikt voor u. De autosector heeft meer dan ooit behoefte aan vakbekwame automonteurs.

Wat voor werk doe je?

Als Assistent Automonteur kan je bij een garage onderhouds- en reparatie-werkzaamheden doen zoals, schokdempers, remmen, koppeling, dynamo, smeer- en koel-systemen, enzovoort.

Studieduur

De studieduur is (2) twee jaar lang op 5 avonden/week les waarbij vereisd wordt dat hij/zij tenminste 70% van de lessen te hebben gevolgd om aan het centrale proefwerk en examen te mogen deelnemen.

Welke vooropleiding moet je hebben?

EPB Aspirant diploma of SPO diploma.
Minimaal EPB startjaar doorlopen.

Lestijden

De theorie- en praktijklessen beginnen om 18:30 uur en eindigen om 21:40 uur.

Lessentabel

Vak Aantal lesuren/week
Praktijk 8
Vaktheorie 4
Wiskunde 2
Science 2
Papiamento 2
Nederlands 2

Beroepspraktijkvorming (BPV) / Stage

Voor de opleiding Assistent Automonteur moet je 160 uren BPV / stage lopen bij een bedrijf.

Toetsen/examens

Voor elk vak maak je toetsen/examens en ontvang je een diploma Assistent Automonteur. De examen wordt goedgekeurd door het examenbureau. Diploma's worden door de onderwijsinspectie ondertekend. (een erkend diploma)

Doorstroming

Met het diploma kun je doorstromen naar de opleiding Hulp Automonteur Benzine/Diesel, Niveau 2.

 

Spotlight Videos

Videos

Getuigschriften van studenten over hun belevingen bij Openbare Avondleergangen Aruba.

Connect to Us OAA Vimeo Channel