Algemeen Administratief Medewerker: Niveau 2 (Administrativo)

Het Beroep

De algemeen administratief medewerker werkt als hulp bij de administatie en de boekhouding bij de overheid, inkoopbedrijven, groothandel, banken, hotels en dergelijke.

Wat voor werk doe je?

De algemeen administratief medewerker voert administratieve werkzaamheden uit en houdt de debiteuren– en crediteurenadministratie bij. De andere werkzaamheden zijn:
houdt de voorraadadministratie, magazijnbeheer en inventarisatie bij; Stelt de beginbalans op van een eenmanzaak; Verricht eenvoudige handelingen voor personeels– en loon- administratie/ urentabel optellen en controleren. (time sheet); Beheerst Quick Books en andere computer applicaties.

Studieduur

De studieduur is (3) drie jaar lang op 5 avonden/week les waarbij vereisd wordt dat hij/zij tenminste 70% van de lessen te hebben gevolgd om aan het centrale proefwerk en examen te mogen deelnemen.

Toelating

Diploma EPB Assistent Commercieel Medewerker of MAVO eerste leerjaar doorlopen.

Lestijden

De lessen beginnen om 18:30 uur en eindigen om 21:40 uur.

Lessentabel

Vak Aantal lesuren/week
Bedrijfsrekenen 4
Algemeen kantoorpraktijk 4
Boekhouden 4
Handelkennis en Rechtswetkennis 2
Toetsenbordvaardigheid en tekstverwerking 2
Computerboekhouden 2
Engels 2
Nederlands 2

Beroepspraktijkvorming (BPV) / Stage

Voor de opleiding Algemeen Administratief Medewerker moet je 160 uren BPV / stage lopen bij een bedrijf.

Toetsen/examens

Voor elk vak maak je toetsen/examens en ontvang je een diploma Algemeen Administratief Medewerker, Niveau 2. De examen wordt goedgekeurd door het examenbureau. Diploma's worden door de onderwijsinspectie ondertekend. (een erkend diploma)

 

Spotlight Videos

Videos

Getuigschriften van studenten over hun belevingen bij Openbare Avondleergangen Aruba.

Connect to Us OAA Vimeo Channel